CIPP (Cured-in-place pipe) "suka meetod"

image

Pipe OÜ pakkub CIPP (Cured in place pipe) "kaevamata“ kanalisatsiooni renoveerimis meetod, mis on sobilik isevoolsete sademetevee- ja heitveekanalisatsiooni torustike renoveerimiseks .

"Suka meetod" on loodud spetsiaalselt väikeseläbimõõduliste (50 kuni 250mm) mitmete kuni 90° kraadiliste pööretega trasside renoveerimiseks.


Kasutusalad.


– Hoonesiseste torustike DN50-DN250 renoveerimine nii horisontaal- kui vertikaalsuunaliselt (meetod võimaldab läbida 90° põlved ja kuni 2 läbimõõdu muutust, näiteks DN100-DN150 ) Välditakse hoone seinte ja põrandate lõhkumise- ja taastamistöödega seotud ebameeldivusi (müra, ehitustolm, kahjustused teistele kommunikatsioonidele jne.) ja kulusid.


– Väikeseläbimõõduliste (50 kuni 250mm) välistrasside renoveerimiseks kaevamata meetodil ilma kaevetööde vajaduseta tänavatel. "Suka meetodi" kasutades ei kahjustata trasside kohal olevat omandit ning teekatteid ega ole vajalik teha aeganõudvaid kaeve- ja taastamistöid.

Renoveerimisprotsess.

Renoveerimisprotsessi käigus, painduv tekstiilvooderdis "renoveerimissukk" immutatakse vaikudega ja paigaldatakse renoveeritavasse torulõiku kasutades surveõhku. Sukk vooderdab täielikult renoveeritava toru sisemuse, likvideerides kõik olemasolevad ja potentsiaalsed tulevased kahjustused. Vaiguga immutatud renoveerimissukk kivistub ümbritseva keskkonna temperatuuril. Samas on soovitatav protsessi oluliseks kiirendamiseks soojendada trassi sooja vee või auruga. Peale kivistamist moodustub täiesti uus veetihe toru vana toru sisse.

Pipe OÜ

Reg nr: 14898849

info@santehnikaekspert.ee

Töötame : E-R 8.00-18.00,
L-P kokkuleppel.

Kontakt: 53886262